Ziarul „Universul” din 30 Iulie 1931 | „La nunta Domniţei Ileana”

0
114

In castelul Peleş, ale cărui turle îndreptate spre cer se întrec in semeţie cu vârfurile brazilor, in castelul unde fondatorii Dinastiei şi-au găsit reculegerea înconjuraţi de o patriarhală Unişte şi în mijlocul unor nebănuite comori de ,artă, între pereţii încărcaţi de portretele străbunilor, sub ochii imateriali ai rora tinerele vlăstare domneşti au devenit mature şi copiii, regi, sub plafonul încărcat, după gustul epocii, in minuţioase sculpturi, in lemn,s‘a desfăunat solemnitatea cu adevărat regească, a căsătoriei celei mai tinere fiice a Suveranilor cairi au prezidat la făurirea întregirii neamatului nostru.

Dar fastul ce impune ochilor, dar prezenţa a atâtor uniforme strălucitoare şi de o infinită varietate, dar rânduiila protoco – lară indispensabilă in care a decurs ceremonia, na exclus şi nici nka stânjenit măcar omenescul patetic al clipelor. Când după scurtele, dar atât de emoţionantele, urări ale arhiepiscopului Cisar, care a evocat in cuvinte simple toată afecţiunea ce va urmări vlăstarul domnesc, în drumul hărăzit de soartă, toată afecţiunea celor pe care i-a cunoscut şi a acelor din tot cuprinsul ţării, cari au privit-o în permanenţă cu drag, cei prezenţi au văzut lacrimi in ochii M S. Regina Maria. Rigiditatea protocolului dispăruse. M. S. Regina Elisabeta a strâns cu afecţiune mâna Mariei şi a rutată îndelung. Aceeaş afectuoasă tandreţă un gest din partea celeilalte fiice, M. S. Regina a Iugoslaviei. Numai erau trei regine în fotoliile căptuşite cu damasc

Erau două fiice cari ţineau împrăştie Mamei lor şiexplicabila durere a despărţirii şi neliniştitoare temere a celor ce rezervă destinul inscrutabil. Eraatâta simplitate, fiinţa naturaleţă în spontaneitatea asta profund umană, de manifestare a sentimentelor ce leagă fiinţele de acelaş sânge, fiorul de emotivitate s’a propagat cu intensitate ,adumbrind privirile pline de solemn de fast şi de paradă. …De undeva, de sus, prin partea deschisă a plafonului, un fluture marron şi-a făcut apariţia şi evoluiază în aer surprins de ptata bogăţie de culori şi intimidat de multiplele raze de soare ce-şi răsfrângeau strălucirea în aur-argintul decoraţiilor ce împodobeau fracurile şi tunicele. Voevodul Mihai sta solemn cu mana la vipuşcă, in uniforma nouă de elev al şcoalei militare. Dar ochiul de copil a zărit fluturele

Evoluţiile micii zburătoare îl interesează cu pasiune. Atenţia i se împarte între desfăşurarea fastuoasă a solemnităţii şi zigzagurile plăpâr’dei fiinţe ce pair’că simte fi ea constrângerile etichetei. S’n sfârşit ceremonia religioasă. Înainte de începerea felicitărilor oficiale, membrii familiei regale şi rudele Mirelui s’au îmbrăţişat cu frăţească grabă, în timp ce de afară se ‘.auzeau, ca un ecou îndepărtat, uralele mulţimei ce aştepta nerăbdătoare si vadă pe Domniţa şi pe alesul Ei. Impacientă, dragostea masselor înfrânsese şi ea zăgazul protocolar 1 Vion

Lasă un răspuns